Chương trình chăm sóc khách hàng lớn

  

    chương trình chăm sóc khách hàng lớn Hino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LỚN 

Với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên vị trí ưu tiên hàng đầu, Hino Hải Phòng - HINO Việt Nhật luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất đi kèm cùng với những hoạt động hỗ trợ dịch vụ , cùng đồng hành với Quý khách hàng trong suốt chặng đường phát triển kinh doanh bền vững.

Từ ngày 01/07/2021 - 31/03/2022, Hino Hải Phòng bắt đầu triển khai chương trình chăm sóc xe dành riêng cho khách hàng lớn .

Loại xe  Nội dung chính  Hỗ trợ khác
Xe đang thực hiện
HMP/FMP
Tiếp tục thực hiện chương trình FM/HMP
( nếu xe qua mức Km làm bảo dưỡng 5.000, thì hỗ trợ khách hàng thực hiện bảo dưỡng FMP/HMP cho cấp kế tiếp
* Hỗ trợ tài chính cho khách hàng
* Thực hiện sửa chữa lưu động tại địa chỉ khách hàng ( Tất cả các ngày trong tuần, theo yêu cầu khách hàng)
* Hỗ trợ cung cấp phụ tùng nhanh
* Hỗ trợ đào tạo lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
* Hỗ trợ kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu.
* Hỗ trợ kiểm tra mức tiêu hao dầu động cơ.
Ghi chú : Những phần hỗ trợ thêm ở trên sẽ được Hino Hải Phòng quyết định theo từng khách hàng, dựa theo điều kiện cụ thể của từng khách hàng 
Tặng phiếu giảm giá 10% cho lần sử dụng dịch vụ kế tiếp cho tất cả xe khách hàng nếu tiền phụ tùng cộng dồn sửa chữa tại hệ thống Hino trên tất cả các xe của 1 khách hàng từ 250.000.000 - 750.000.000 VNĐ
Tặng phiếu giảm giá 15% cho lần bảo dưỡng kế tiếp cho tất cả xe khách hàng nếu tiền phụ tùng cộng dồn sửa chữa tại hệ thống Hino trên tất cả xe của 1 khách hàng từ 750.000.000 VNĐ trở lên.
Xe hết chương trình
 HMP/FMP periodic
Được mua gói bảo dưỡng FCP mua trả trước
Tặng phiếu giảm giá 10% cho lần sử dụng dịch vụ kế tiếp cho tất cả xe khách hàng nếu tiền phụ tùng cộng dồn sửa chữa tại hệ thống Hino trên tất cả các xe của 1 khách hàng từ 250.000.000 - 750.000.000 VNĐ
Tặng phiếu giảm giá 15% cho lần bảo dưỡng kế tiếp cho tất cả xe khách hàng nếu tiền phụ tùng cộng dồn sửa chữa tại hệ thống Hino trên tất cả xe của 1 khách hàng từ 750.000.000 VNĐ trở lên.

* Tiền phụ tùng cộng dồn không bao gồm phụ tùng trong gói FMP , HMP , gói bảo dưỡng FCP mua trả trước 

* Tiền phụ tùng cộng dồn KHÔNG bao gồm thuế VAT , lốp , phụ tùng thương mại.

* Bảng giá gói bảo dưỡng FCP mua trước trả sau sẽ được gửi đính kèm, số lượng phát hành có hạn theo ngân sách cụ thể.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG :

  - Áp dụng cho khách hàng lớn sở hữu từ 30 đầu xe Hino trở lên ( khách hàng đăng ký danh sách xe trước với Hino Hải Phòng thông qua đại lý.

  - Áp dụng cho khách hàng mang xe đến trạm dịch vụ của Đại lý.

  - Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa xe lưu động của Đại lý.

  - Chương trình không áp dụng cho bán phụ tùng thương mại.

  - Không áp dụng đồng thời 2 chương trình HMP, FMP cho 1 lần vào trạm làm dịch vụ.

  - Nếu khách hàng không mua bất cứ gói bảo dưỡng FCP mua trả trước nào thì khách hàng sẽ không nhận được phiếu giảm giá 10% hoặc 15% ( cho dù đủ điều kiện).

  - Nếu khách hàng sử dụng gói bảo dưỡng FCP mua trả trước, hoặc sử dụng phiếu giảm giá 10% hoặc 15% thì sẽ không được hưởng bất kỳ các chương trình khách được thực hiện bởi Hino.

HẠNG MỤC TRONG GÓI BẢO DƯỠNG FCP MUA TRẢ TRƯỚC

Hạng mục bảo dưỡng
Xe 300
Nội dung khuyến mãi 20,000km 40,000km 60,000km 80,000km 100,000km 120,000km 140,000km 160,000km
Lọc dầu nhớt động cơ Giảm giá 30% P P P P P P P P
Lọc nhiên liệu (2 chiếc) Giảm giá 30% P P P P P P P P
Lọc khí Giảm giá 30%     P     P    
Gioăng làm kín Giảm giá 30% P P P P P P P P
Giẻ lau Giảm giá 30%       P     P  
Dầu diesel (dùng để rửa) Giảm giá 30%       P     P  
Dầu nhớt động cơ Giảm giá 30% P P P P P P P P
Dầu cầu Giảm giá 30%   P     P     P
Dầu nhớt hộp số Giảm giá 30%   P     P     P
Dầu trợ lực lái Giảm giá 30%   P     P     P
Dầu phanh Giảm giá 30%   P     P     P
Mỡ sát-xi Giảm giá 30% P P P P P P P P
Mỡ Moay-ơ Giảm giá 30%       P     P  
Nhân Công Giảm giá 50% P P P P P P P P

 

Hạng mục bảo dưỡng
Xe 500
Nội dung khuyến mãi 20,000km 40,000km 60,000km 80,000km 100,000km 120,000km 140,000km 160,000km 180,000km 200,000km
Lọc dầu nhớt động cơ Giảm giá 30% P P P P P P P P P P
Lọc nhiên liệu (2 chiếc) Giảm giá 30% P P P P P P P P P P
Lọc khí Giảm giá 30%     P     P     P  
Lọc dầu cầu (FM model) Giảm giá 30%     P     P     P  
Lọc dầu trợ lực lái (FG,FM,FL) Giảm giá 30%     P     P     P  
Lọc dầu hộp số (FG,FM,FL) Giảm giá 30%     P     P     P  
Gioăng làm kín Giảm giá 30% P P P P P P P P P P
Bộ hạt tách ẩm Giảm giá 30%           P        
Giẻ lau Giảm giá 30%       P     P     P
Dầu diesel (dùng để rửa) Giảm giá 30%       P     P     P
Dầu nhớt động cơ Giảm giá 30% P P P P P P P P P P
Dầu cầu Giảm giá 30%     P     P     P  
Dầu nhớt hộp số Giảm giá 30%     P     P     P  
Dầu trợ lực lái Giảm giá 30%     P     P     P  
Dầu phanh Giảm giá 30%     P     P     P  
Mỡ sát-xi Giảm giá 30% P P P P P P P P P P
Mỡ Moay-ơ Giảm giá 30%       P     P     P
Nhân Công Giảm giá 50% P P P P P P P P P P

 

Hạng mục bảo dưỡng
Xe 700
Nội dung khuyến mãi  30,000km 60,000km 90,000km 120,000km
Lọc dầu nhớt động cơ (2 chiếc) Giảm giá 30% P P P P
Lọc nhiên liệu (2 chiếc) Giảm giá 30% P P P P
Lọc khí Giảm giá 30%   P   P
Lọc dầu cầu Giảm giá 30%   P   P
Dầu ly hợp Giảm giá 30%   P   P
Lọc dầu trợ lực lái Giảm giá 30%   P   P
Lọc dầu hộp số Giảm giá 30%   P   P
Gioăng làm kín Giảm giá 30% P P P P
Dầu nhớt động cơ Giảm giá 30% P P P P
Dầu cầu Giảm giá 30%   P   P
Dầu nhớt hộp số Giảm giá 30%   P   P
Mỡ sát-xi Giảm giá 30% P P P P
Mỡ Moay-ơ Giảm giá 30%   P   P
Nhân Công Giảm giá 50% P P P P
NHÓM TIN CÙNG LOẠI